میدونین..؟

من همیشه دنبال چیز هایی بودم که هیچ وقت بهم تعلق نداشت. دنبال آدم هایی بودم که برای یکی دیگه بودن. دنبال دوست هایی بودم که مال یکی دیگه بودن.

دنبال اون دوست هایی بودم که الآن دارن ازم میپرسن " چرا آدم دلش واسه یه آدمایی تنگ میشه همیشه که میدونن دلت تنگ میشه واسشون ولی اهمیتی نمیدن؟ " ولی هیچ وقت نتونستن یا نخواستن که بدونن منم هستم. اینکه منی هم وجود دارم که " دلم براشون تنگ بشه. " من همیشه آدم های بدی رو انتخاب میکردم. شایدم هم نه. اونا بد نیستن.  نمیدونم.. مشکلِ منه یا هر چی ولی فکر نکنم بتونم ازش دست بکشم.

هیچ وقت جوابی هم برای اون سوال بالا پیدا نکردم. چرا آدما دلشون برای یه آدمایی تنگ میشه که شاید بدونن دلت تنگ میشه واسشون ولی اهمیت نمیدن؟