من دیگه نمیخوام این وضعیتو!

باید تموم شه خب. یه روزی یه جایی باید تموم شه.

من دوستی ـتو میخوام لعنتی. بهش نیاز دارم. میشه تموم شه؟ خواهشاً..!


+ هر کسی خودش رو مخاطب در نظر نگیره. من برای انگشت شماری از آدم ها التماس میکنم. بقیه..بقیه ای وجود نداره راستش :))

+ من خیلی احمقم. دقیقا نمیدونم اون کسی که باید به خودش بگیره منم یا نه. نمیدونم مشکل چیه که نمیفهمم.