من واقعاً بدبینم.
به معنای واقعی کلمه روی هر چیز ریزی که به وضعیتم بخوره زوم میکنم و هی بیشتر پی میبرم که داره به من تیکه میندازه.
ولی من توانایی درک تیکه ها رو ندارم. بیایین باهام رک صحبت کنین. باور کنین خیلی راحت تر میشه ارتباط برقرار کرد اینجوری.


+ خیلی ضایع است که دارم سعی میکنم بنویسم تا دست هام عادت کنه به نوشتن؟ :| خیلی ضایع است به نظر خودم :|
و.. درگذشتِ هادی پاکزاد رو واقعاً تسلیت میگم. موزیک هاش فوق العاده بود. حرفایی که میزنه.. فریاد هایی که میکشه...
ام.. یه چنل کوچیکی داریم موزیک شیر میکنیم توش. موزیکای هادی پاکزاد رو گذاشتم توش. خواستین برین گوش بدین:
https://telegram.me/Darkvoices