میدونستی هر دفعه که میری و بیست دقیقه بعدش میای من نگران میشم فکرم هزارتا جا میره؟ :))

حقیقتاً نمیدونم چرا ولی هنوز عادت نکردم بهش.

#Black