باران می بارد..

بارانی که تنها عابرَش را خیس میکند!


« میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی

پس لااقل باران را بهانه کن، دارد باران می آید... »


+ عنوان از موسیقی فیلم " پس از باران " - فریدون پوررضا